Marjukka Liiten kirjoittaa 21.11. Helsingin Sanomissa:

Mutta mikä nos­tai­si pää­mi­nis­te­ri­puo­lueen kan­na­tus­lu­vut
en­ti­seen lois­toon­sa?

"Pi­tää kuun­nel­la kent­tää. Läh­ti­sin pk-yri­tyk­siä aut­ta­maan ja al­ve­ja alen­ta­maan. Puut­tuu te­ko­ja. Pi­tää us­kal­taa teh­dä roh­kei­ta pää­tök­siä, kun vien­ti ei ve­dä", luet­te­lee roh­to­ja eri­kois­lää­kä­ri Pirkko Jartti, jo­ka pyr­kii kan­san­edus­ta­jak­si is­ku­lau­seel­la Prii­maa Pir­kan­maal­ta.


Minulle tärkeitä teemoja ovat:

Terveys ja hyvinvointi

Sosiaali- ja terveyspalvelujen päällekkäisyyksien poistaminen ja järkiperäistäminen. Kokonaistaloudellisuus. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimiva yhteispeli.

Turvallisuus

Laaja-alainen turvallisuus ei ole pelkästään taloudellisen pohjan varmistamista, vaan myös yleisen vakauden ja demokratian edistämistä. Riittävien puolustusmäärärahojen takaaminen.

Yrittäjyys

Pk-yrityksiä oli 99,8 % kaikista yrityksistä vuonna 2014. Niiden liikevaihto oli 53 % kokonaisliikevaihdosta. Pk-yritysten toiminnan kannustaminen ja niiden työllistämismahdollisuuksien ylläpitäminen. Taloudellinen hyvinvointi pääasiaksi.

Lähiruoka

Eettinen, kestävä, turvallinen ruokatuotanto, terveellinen lähiruoka. Oman alueen raaka-aineet ja tuotteet näkyviksi, helpoimmin saataviksi ja jakelu toimivaksi.

Kulttuuri

Taide itsessään on arvo. Kulttuuri- ja liikuntasetelit käyttöön ja heti. Palvelusetelit.

Ota rohkeasti yhteyttä: keskustellaan lisää!

pirkkoraty.jpgpirkkorisikko.jpg

Ministeri Laura Rädyn kanssa Koskikeskuksessa ja ministeri Paula Risikon kanssa Smolnassa.