Luonnehdintoja

"Pirkko on yrittäjähenkinen, suoraselkäinen päätöksentekijä - ja aina ihmisen puolella! "

Paula Risikko
Liikenne- ja kuntaministeri

"Ihmisyyden ja elämän ymmärtäviä, osaavia ja vahvatahtoisia naisia tarvitaan aina politiikkaan."  

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko

"Pirkko on rakentava ja hänellä on hyvät yhteistyön taidot. Päätöksenteossa hän näkee hyvin kokonaisuudet."

Helena Rissanen
Pormestari
Pirkkala 

"PIRKKO JARTISSA ON KARISMAA

Olen tuntenut Pirkko Jartin yli 20 vuoden ajan ja voin vakuuttaa, että tässä on ehdokas, joka omalla henkilökohtaisella yritteliäisyydellään, uurastuksellaan ja tarmokkuudellaan voisi viedä eteenpäin meidän kaikkien yhteisiä asioita täältä Pirkanmaalta ja Suomesta eduskuntaan.
Pirkko Jartissa on sitä karismaa, mitä tämän päivän mediapoliitikko tarvitsee. Hän tekee työtä kaikkien puolesta, muistaen nuoret, työttömät, työssäkäyvät, vanhukset ja sotiemme veteraanit. 
Näin ollen suosittelen erikoislääkäri Pirkko Jarttia kaikille yli puoluerajojen."

Raili Naskali
Yrittäjä, Pirkkala

"Olen tuntenut Pirkon melkein 20 vuotta. Olemme työtovereita. Pirkko on maatalon tytär. Tausta tulee esille monissa asioissa. Hän on työtä pelkäämätön. Eri luottamustoimien määrä ja laajuus kuvaavat tätä työhön sitoutumista. Hän on lääkäri, jolla on laaja tyytyväinen potilaskunta. Pirkko on luonteeltaan positiivinen ja luottamusta herättävä. Aurinkoinen hymy täyttää tilan johon hän saapuu. Pirkko on vastuuntuntoinen tehtäviensä suhteen. Hän kuuntelee ihmistä ja pyrkii kaikin tavoin ohjaamaan ja auttamaan. Pirkon kaltaisen ihmisen haluaisin saada päättämään Suomen asioista, jolloin meillä jokaisella olisi hyvä olla."

Tuija Solja

Lääkäri, Tampere

"Pirkon kanssa on helppo työskennellä, hän on aito ja luonnollinen ihminen. Perusteellisuus ja määrätietoinen luonne auttavat häntä haasteissa. Lääkärin ammatti tuo Pirkolle näkemystä sote-puolen kiemuroihin. Pirkko on kulttuurin ystävä ja aktiivinen somen käyttäjä!"
Marko Jarva
Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja, Pirkkala

"Pitkään henkilökohtaisesti tuntemani erikoislääkäri Pirkko Jartti on kollegoiden ja potilaiden arvostama työterveyslääkäri, jolla on monipuolinen näkemys myös terveydenhuollon organisaatioiden kehittämiseen. Hän on toiminut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuustossa Pirkkalan edustajana ja myös oman kuntansa keskeisellä näköalapaikalla, Pirkkalan kunnanhallituksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Hänellä on siis tietoa, taitoa ja kokemusta toimia keskeisenä terveyspolitiikan vaikuttajana. Tällaisina SOTE-sotkujen aikoina tarvitsemme valtakunnan päätöksentekoon mukaan asiantuntijoita, joilla on sydän ja järki paikallaan, kuten Pirkolla."

Minna Tanner, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, dosentti
Osastonylilääkäri, Syöpätautien yksikkö
TAYS

"Olen tuntenut Pirkko Jartin usean vuoden ajan toimiessamme Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Kuvantamis- ja liikelaitoksen johtokunnassa. Pirkko on osoittanut asiantuntijana kykyä katsoa tulevaisuuteen ja osata perustella tarvittava kehityssuunta. Juuri tästä on tänään kysymys. Pirkko on nyt oikea henkilö tekemään vaikeitakin ratkaisuja, sillä hänellä on näkemystä sekä osaamista ja uskallusta tarttua tulevaisuuden edellyttämiin haasteisiin. Pirkolla on myös luontainen karisma. Häntä on helppo lähestyä ja hän osaa lähestyä ihmisiä. Totesin tämän, kun Pirkko oli kertomassa meidän Omakotiyhdistyksemme tilaisuudessa arjen terveysvinkeistä. Avoimesta vuorovaikutteisesta keskustelusta ei meinannut tulla loppua! Päättäjälle ihmisläheisyys on tärkeä arvo!"

Matti Höyssä
Tekniikan lisensiaatti
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja
Kaupunginvaltuutettu
Tampere

"Kansanedustajaehdokas Pirkko Jartti on avoin, rehellinen ja helposti lähestyttävä.
Hän ottaa laaja-alaisesti huomioon myös maaseudun ja etenkin yrittäjien asiat.
Maaseudulla kasvaneena hänellä on hyvät tiedot sekä maa- että metsätalouden tämänhetkisestä tilanteesta. Hänellä on pitkä kokemus myös kunnallispolitiikassa ja lääkärinäkin hän on toiminut jo yli 30 vuotta, joten sosiaali- ja terveysasiat ovat hallinnassa."

Metsuri-yrittäjä
Tapani Rajala Tmi
Kyröskoski, Hämeenkyrö 

"Pirkko on positiivinen, lämmin ja avoin ihminen, joka on aina valmis auttamaan.
Hän on aina kannustanut minua tekemään omia rohkeita valintoja elämässäni ja tukenut niissä. Pirkko on aidosti kiinnostunut minun ja perheeni asioista. Olen myös saanut häneltä korvaamatonta apua ja neuvoja urheiluvammoissani."

Lauri Viitanen
NCAA Yliopistourheilija
Neumann University 

"Arvostan Pirkon ammattitaitoa sekä lääkärinä että poliitikkona. Pirkolla on taitoa kuunnella ja etsiä eri osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Tarvitsemme nyt eduskuntaan Pirkkoa. Hänellä on monipuolista osaamista."

Maija Sutinen
tietojärjestelmäasiantuntija
Tampere

"Arvostan Pirkko Jartin tekemää työtä. Jokaisella lapsella on oikeus kasvatukseen ja opetukseen.
Lastentarhanopettajakoulutusta on lisättävä, jotta laadukas esiopetus ja
varhaiskasvatus toteutuu. Eduskunnan käsittelyssä olevaa varhaiskasvatuslain uudistusta ei ole vielä saatu valmiiksi. Pirkko on valmis viemään varhaiskasvatuslakiuudistusta kaksivaiheisesti eteenpäin."

Päivikki Viitanen
lastentarhanopettaja

"Pirkon avulla terveyden ja hyvinvoinnin asiantuntevuutta eduskuntaan. Ammatillinen koulutus ja yrittäjyys ovat Suomen tärkeitä tulevaisuuden takaajia."

Eero Viitanen
insinööri, Pirkkala