Blogikirjoituksia

Tervetuloa Pirkanmaalle Jämijärvi ja Karvia!

Perjantai 28.11.2014 - Pirkko Jartti

SOTE muokkaa hallinnon rajoja. Suomessa on viisi mahtialuetta, joiden kaikkien tulevilla johtajilla on megaluokan budjetti hallittavana.

Rajojen muutoksessa Pirkanmaahan liittyvät Jämijärvi ja Karvia. Punkalaidun on aiemminkin ollut osa Pirkanmaata, vaikka kuuluikin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin.

Pirkanmaa on vetovoimainen maakunta. Hienoa!

Pohjois-Pirkanmaalla taas vetovoimaa taisi olla vähemmän, koska Keuruu ja Uurainen jatkavat Itäisessä alueessa kohti Jyväskylää ja Kuopiota.

Raja railona aukeaa ja sillä on aina monia vaikutuksia.

Liittymisen motiiveja on aina syytä kysyä. Jämijärven ja Karvian valinnalla on vaikutuksensa Kankaanpään tuleviin palveluihin.

Ylä-Satakunnan suunnalla oli aikaisemmin SOTE-linjauksen mukainen työvoimaomavaraisten kuntien liitto, jossa uusi kunta olisi sisältänyt koko alueen, myös Parkanon kuin Kankaanpään.

Keuruu puolestaan on ollut suuntautumassa Mänttä-Vilppulan kanssa yhteistyöhön. Eikä Etelä-Pohjanmaan Ähtärin palvelut kauhean kaukana ole.

Aikaisemmin Vaasan sairaanhoitopiiri siirtyi Turun yliopistosairaalan ohjaukseen. Käytännössä se tarkoittaa, että yhteistyö 80 kilometrin etäisyydellä olevien Vaasan ja Seinäjoen keskussairaaloiden välillä ei tule tapahtumaan.

Laskun maksavat veronmaksajat. Kunnat ehkä tätä haluaisivat.

SOTE-alueet ovat yksi kerros valtion ohjauksesta. Sen kanssa yhteistyössä ovat poliisi, pelastuslaitokset, hätäkeskukset, ely-ja avi-virastot ja monenlaiset maakunnalliset ja seudulliset yhteistyökuviot.

Vaikuttaa aikamoiselta kaaokselta.

Kun jotain hallinnonalaa on uudistettu, niin kulloinenkin ministeri puolueesta riippumatta on muotoillut oman valtakuntansa mielensä mukaiseksi. Esimerkkinä tästä mainittakoon hätäkeskuksen siirtyminen Tampereelta Poriin. Lopputuloksena kaikilla valtiollisilla toimijoilla on eri rajat aluetoiminnassa. Ei hyvä.

Aiemmin läänejä oli 12, mikä oli liikaa. Nykyisin aluehallintovirastoja on kuusi sekä lisäksi Ahvenanmaan valtiovirasto.

Elinkeino-,liikenne-ja ympäristökeskuksia on 15. Alueellisia pelastuslaitoksia on 22 ja poliisilaitoksia 12. Hätäkeskuksia on kuusi. Maakuntia on 20. Kevään vaalipiirejä on 13, kun niitä aikaisemmin oli 15. SOTE-alueita on viisi ja järjestämisalueita 19.

Tämä on järjetön tilanne, joka aiheuttaa turhia kuluja ja sotkuja.

Jonkinlainen vaalilupaus on se, että yritän toimia siten, että valtio käyttäisi yhtenäisiä ja samoja toiminta-alueita.

Jonkin hallinnollisen rajan vieressä olevalle kunnalle tilanne on ikävä. Oman maakunnan  ja kaikkien toimijoiden kanssa on asioitava ja kuntalaisillakin on käsitys, mistä parhaat palvelut löytyvät.

Vaalipiirit ovat ongelmallisemmat. Pirkaanmaa saa yhden uuden kansanedustajan paikan ja Satakunta menettää yhden, syynä väestömuutokset. Valitettavasti Satakunnan paikkamäärä jää kovin pieneksi, jolloin siellä yhden äänen arvo on paljon pienempi kuin isossa Uudenmaan vaalipiirissä. Todennäköisesti jokin muutos tapahtuu satakuntalaisten äänestäjien osalta vuoden 2019 vaaleissa.

Maakuntahenki on meille kaikille osa identiteettiä. Virroilla kasvaneena ja sittemmin Tampereella ja Pirkkalassa asuneena tunnen itseni pirkanmaalaiseksi.

Jämijärveläiset ja karvialaiset joutuvat miettimään, ovatko he jatkossa pirkanmaalaisia vai satakuntalaisia,

Kenen kansanedustajat valvovat ja edistävät mitäkin alueellista toimintaa? Saa nähdä.

Aluejakoa ja samalla poliittista valtaa jaettaessa on hyvä muistaa ihan tavallisten kansalaisten elämää:missä asioidaan, käydään työssä, minne matkustetaan ja missä ovat parhaat palvelut.

Jos valtion aluejako olisi jotenkin ihmisten elämään ja toimintaan liittyvää, se olisi hyvää hallintoa ja hyvää politiikkaa.

Joka tapauksessa tervetuloa vetovoimaiselle Pirkanmaalle!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: SOTE, kunta, Pirkanmaa, eduskuntavaalit

Perhesurmat ja SOTE

Torstai 27.11.2014 - Pirkko Jartti

Kuopion tragedia on hirveä kokemus niin perheen läheisille kuin koko yhteisölle. Tapahtumaa on lähes mahdoton ymmärtää. Poliisitutkinta psykiatrin tutkimuksineen ja sosiaaliviranomaisten toiminnan tarkastus kertovat aikanaan tarkemmin miksi ja miten tragediaan päädyttiin.

Jos jalka katkeaa, niin jokainen ymmärtää hakea lääkärin apua. Kipsin poistamisen jälkeen elämä jatkuu yleensä normaalina.

Jos mieli järkkyy, niin kynnys hakea apua on paljon suurempi. Ensiavussa jalka kipsataan heti, mutta psykiatrin tai psykologin vastaanotolle pääseminen vie aikaa viikkoja, jopa kuukausia. Jos apua saa henkisiin ongelmiin nopeasti, niin paraneminen on erittäin todennäköistä.

Jos elämä käy ylivoimaisen raskaaksi, apua kannattaa hakea!

SOTE- uudistuksessa on päädytty ratkaisuun. Tiedotetta lukiessa Kuopion tapaus tuli mieleen. Antaako tämä uudistus jotain uutta henkisistä, sosiaalisista tai terveydellisistä ongelmista kärsiville? Toivottavasti!

SOTE on kaksi sanaa: SOsiaali ja TErveys. Keskustelu on käyty lähinnä erikoissairaanhoidon ehdoilla. Etenkin sosiaalipuolen asioiden järjestämisestä ei ole juuri keskusteltu.

Uudistusta ovat halunneet lähes kaikki. Nykyinen kunta-sairaanhoitopiiri-yliopistosairaala-malli on aivan yhtä ajastaan jäänyt kuin 70-luvun alussa terveyskeskusten myötä päättynyt kunnanlääkäri-malli.

Pahin ongelma on ollut se, että terveydenhuollossa eri tahojen päättäjät eivät puhu keskenään ja he eivät pysty poistamaan päällekkäisyyksiä ja "pullonkauloja". Kunnilla ei ole ollut kuin pieni vaikutusmahdollisuus kuluihin.

Pieni yksityiskohta: terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa on tiukka yksityisyydensuoja. Lainsäädäntö estää yhdistämästä terveyden ja sosiaalipalveluiden tietojärjestelmiä. Toinen käsi ei tiedä, mitä toinen tekee.

Ei ole kovinkaan helppoa välittää tietoa terveydenhuollon puolelle, jos vaikka kotipalvelun ruokaa tuova alkaa pohtia asiakkaan terveydentilaa ellei kyse ole äkillisestä ongelmasta.

SOTE ei näytä tuovan mitään uutta. Kuntien edes teoreettinen mahdollisuus vaikuttaa palveluiden kuluihin ja laatuun valitettavsti näyttää loppuvan.

TAYS:n alueelle jää kolme tuottamisvastuullista kuntayhtymää. Ne keskittyvät Hämeenlinnan, Seinäjoen ja Tampereen ympärille, kuten nykyiset kolme sairaanhoitopiiriä.

Tiivistäen, uudistus tarkoittaa koko maassa yhden sairaanhoitopiirin vähenemistä. Vähennys tapahtuu Itä-Suomessa. Lappeenrannassa on ollut jo EKSOTE (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri), jossa yhteistä toimintamallia on kokeiltu. Siellä ongelmana ovat olleet reippaasti ylittyneet kulut.

Päätöksenteossa kokemukset eivät ole paljoa painaneet. Itse en olisi ilman kokeiluja ja niiden vaikutusten arviointia lähtenyt suosittamaan muutoksia.

Terveydenhuollon toiminta parantaa nopeimmin se, kun hyviä ja toimivia ratkaisuja otetaan käyttöön mahdollisimman laajasti. Samalla pitää olla rohkeutta kehittää ja kokeilla uusia ideoita ja toimintatapoja. Jos idea toimii, niin se otetaan laajaan käyttöön, ellei se toimi, niin siirrytään johonkin muuhun.

Kokeile, arvioi ja ota opiksi! On uskallettava tehdä päätöksiä. Silloin kaikkien kuntien ei tarvitse joka kunnassa keksiä ja kokeilla kaikkea itse.

Onnistuneista toimintamalleista Pirkanmaallakin löytyy esimerkkejä. TAYS:n Coxa ja Sydänkeskus ovat erikoistumalla parantaneet erikoissairaanhoitoa. Tampereen kaupungilla on Perhepiste Nopea, jossa kouluikäisten (7-17-vuotiaiden) perheet saavat apua hyvin lyhyen ajan kuluessa. Sairauksien ennaltaehkäisy on tärkeää ja se on kaiken lisäksi halvinta yhteiskunnalle.

Vaikka SOTE on julkistettu valmistuneeksi, niin paljon on vielä siinä tehtävää. Rahoituksen yksityiskohtainen tarkastelu puuttuu kokonaan. Mikä on KELA:n rooli? Ikävintä on se, että uusi SOTE ei tarjoa kovinkaan paljoa Kuopion perhetragedioiden ehkäisyyn.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: SOTE, sosiaalitoimi, terveys, ennaltaehkäisy

Kampanjapäällikön tervehdys!

Keskiviikko 12.11.2014 - Ilona Salomaa

Sanotaan, että kampanjapäällikön paratiisi on hyvä ehdokas. Allekirjoitan tämän täysin.

Pirkanmaan kansanedustajaehdokas Pirkko Jartin eduskuntavaalisivut ovat nyt virallisesti avattu. Tervetuloa! Pirkon eduskuntavaalikampanja etenee varsin mukavissa merkeissä. Ehdokas tukiryhmineen on vieraillut aktiivisesti useissa eri kunnissa ja erilaisissa tapahtumissa: kalamarkkinoilta paikallisiin perinnepäivällisiin. Näille sivuille päivittyy jatkossakin kuvia tapahtumista ja tapaamisista.

Kiitos kaikille lämpimästä vastaanotosta sekä avartavista keskustelutuokioista ympäri maakuntaa! Kansalaisten kanssa käydyt keskustelutuokiot suomalaisen yhteiskunnan tilasta ja sen tulevaisuudesta ovat olleet herättäviä, mielenkiintoisia ja kokonaisuudessaan erittäin merkityksellisiä.  Hienoa, että ihmiset ottavat kantaa – heitä kuunnellaan!

Tulevaisuudessa näille sivuille päivittyy ehdokkaan sekä hänen tukiryhmänsä kirjoituksia ja kommenttipuheenvuoroja tärkeistä yhteiskunnallisista asioista. Erikoislääkärinä Pirkko Jartille keskeinen teema on luonnollisesti terveys- ja hyvinvointi. Sanomattakin on selvää, että tulevassa eduskunnassa olisi syytä olla mukana Pirkon kaltainen terveyden- ja hyvinvoinnin asiantuntija. Jo pelkkä ”sote” vaatii selventyäkseen alan ammattilaisen näkemystä. Tarvitsemme kansanedustajan, jolla terveysalan substanssi, vahva asiantuntemus, on paikallaan. 

Pirkko Jartille tärkeä teema on myös turvallisuus. Muutama päivä sitten tasavallan presidentti Sauli Niinistö muistutti puolustusvoimien toimintakyvyn turvaamisesta.  Korkean toimintavalmiuden merkitystä ei saa aliarvioida. Sotilaalliset varamme on turvattava. Kansanedustajaehdokkaana Pirkko Jartti on teemoissaan kiinnittänyt huomiota juuri samoihin asioihin puhuessaan riittävien puolustusmäärärahojen turvaamisesta.

Maalaistalon tyttärenä Pirkko Jartti tuntee myös yrittäjyyttä sekä maaseudun asioita ja elämää. Tämä on nähtävä vahvuutena, jolloin asioita ei katsota ainoastaan isojen asutuskeskusten näkökulmasta, vaan kiinnittämällä huomio myös pienempien taajamien ja yhdyskuntien elämään. Kyläkin on merkittävä innovaatioympäristö. Pirkon näkökulmasta katsottuna voidaankin ajatella, että ”kaiken takana on maaseutu”.

Matkailu on ollut pitkään maaseudun voimavara ja sitä kautta myös kulttuurisen elämän ja erilaisten perinteiden ja perinnearvojen vaaliminen. Kulttuuri eri muotoineen muodostaa myös Pirkon keskeisen vaaliteeman. Pirkolle taide itsessään on arvo. Hänet voikin nähdä usein erilaisissa kulttuuritapahtumissa: konserteissa, taidenäyttelyissä. Kulttuurin merkitys ihmisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää ja Pirkolle palvelu- ja virikesetelien käyttö kulttuuripalveluissa on jatkossakin kehitettävä mahdollisuus. Harva tulee pohtineeksi palvelusetelien käyttöä kulttuurin käyttäjätarpeista käsin. Pirkon mielestä palvelusetelit ovat mahdollistaja, jonka avulla kulttuuri tuodaan lähemmäksi kansalaista. Kansalainen voi hankkia itselleen haluamiaan kulttuuripalveluja, hänellä on tietty valinnanvapaus. Esimerkiksi eläkeläisten kohdalla tämä merkitsee elämänlaadun paranemista, kun heitä kannustetaan erilaisiin kulttuuritapahtumiin (sisältäen myös liikuntatapahtumia).

Toivotan koko tiimimme puolesta kaikille hyvää oloa ja syksyistä mieltä!

Olkaa yhteydessä ja kertokaa rohkeasti näkemyksistänne ja mieltänne askarruttavista asioista!

Jokainen kansalaismielipide on tärkeä ja Pirkko kuulolla!

Lämpimästi tervetuloa myös tukiryhmän jäseneksi!

Ystävällisin terveisin,

Ilona Salomaa
Pirkko Jartin kampanjapäällikkö
ilona.salomaa(at)gmail.com
040-5047540

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Pirkko Jartti, kansanedustajaehdokas, kampanjapäällikkö, matkailu