Blogikirjoituksia

Perhesurmat ja SOTE

Torstai 27.11.2014 - Pirkko Jartti

Kuopion tragedia on hirveä kokemus niin perheen läheisille kuin koko yhteisölle. Tapahtumaa on lähes mahdoton ymmärtää. Poliisitutkinta psykiatrin tutkimuksineen ja sosiaaliviranomaisten toiminnan tarkastus kertovat aikanaan tarkemmin miksi ja miten tragediaan päädyttiin.

Jos jalka katkeaa, niin jokainen ymmärtää hakea lääkärin apua. Kipsin poistamisen jälkeen elämä jatkuu yleensä normaalina.

Jos mieli järkkyy, niin kynnys hakea apua on paljon suurempi. Ensiavussa jalka kipsataan heti, mutta psykiatrin tai psykologin vastaanotolle pääseminen vie aikaa viikkoja, jopa kuukausia. Jos apua saa henkisiin ongelmiin nopeasti, niin paraneminen on erittäin todennäköistä.

Jos elämä käy ylivoimaisen raskaaksi, apua kannattaa hakea!

SOTE- uudistuksessa on päädytty ratkaisuun. Tiedotetta lukiessa Kuopion tapaus tuli mieleen. Antaako tämä uudistus jotain uutta henkisistä, sosiaalisista tai terveydellisistä ongelmista kärsiville? Toivottavasti!

SOTE on kaksi sanaa: SOsiaali ja TErveys. Keskustelu on käyty lähinnä erikoissairaanhoidon ehdoilla. Etenkin sosiaalipuolen asioiden järjestämisestä ei ole juuri keskusteltu.

Uudistusta ovat halunneet lähes kaikki. Nykyinen kunta-sairaanhoitopiiri-yliopistosairaala-malli on aivan yhtä ajastaan jäänyt kuin 70-luvun alussa terveyskeskusten myötä päättynyt kunnanlääkäri-malli.

Pahin ongelma on ollut se, että terveydenhuollossa eri tahojen päättäjät eivät puhu keskenään ja he eivät pysty poistamaan päällekkäisyyksiä ja "pullonkauloja". Kunnilla ei ole ollut kuin pieni vaikutusmahdollisuus kuluihin.

Pieni yksityiskohta: terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa on tiukka yksityisyydensuoja. Lainsäädäntö estää yhdistämästä terveyden ja sosiaalipalveluiden tietojärjestelmiä. Toinen käsi ei tiedä, mitä toinen tekee.

Ei ole kovinkaan helppoa välittää tietoa terveydenhuollon puolelle, jos vaikka kotipalvelun ruokaa tuova alkaa pohtia asiakkaan terveydentilaa ellei kyse ole äkillisestä ongelmasta.

SOTE ei näytä tuovan mitään uutta. Kuntien edes teoreettinen mahdollisuus vaikuttaa palveluiden kuluihin ja laatuun valitettavsti näyttää loppuvan.

TAYS:n alueelle jää kolme tuottamisvastuullista kuntayhtymää. Ne keskittyvät Hämeenlinnan, Seinäjoen ja Tampereen ympärille, kuten nykyiset kolme sairaanhoitopiiriä.

Tiivistäen, uudistus tarkoittaa koko maassa yhden sairaanhoitopiirin vähenemistä. Vähennys tapahtuu Itä-Suomessa. Lappeenrannassa on ollut jo EKSOTE (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri), jossa yhteistä toimintamallia on kokeiltu. Siellä ongelmana ovat olleet reippaasti ylittyneet kulut.

Päätöksenteossa kokemukset eivät ole paljoa painaneet. Itse en olisi ilman kokeiluja ja niiden vaikutusten arviointia lähtenyt suosittamaan muutoksia.

Terveydenhuollon toiminta parantaa nopeimmin se, kun hyviä ja toimivia ratkaisuja otetaan käyttöön mahdollisimman laajasti. Samalla pitää olla rohkeutta kehittää ja kokeilla uusia ideoita ja toimintatapoja. Jos idea toimii, niin se otetaan laajaan käyttöön, ellei se toimi, niin siirrytään johonkin muuhun.

Kokeile, arvioi ja ota opiksi! On uskallettava tehdä päätöksiä. Silloin kaikkien kuntien ei tarvitse joka kunnassa keksiä ja kokeilla kaikkea itse.

Onnistuneista toimintamalleista Pirkanmaallakin löytyy esimerkkejä. TAYS:n Coxa ja Sydänkeskus ovat erikoistumalla parantaneet erikoissairaanhoitoa. Tampereen kaupungilla on Perhepiste Nopea, jossa kouluikäisten (7-17-vuotiaiden) perheet saavat apua hyvin lyhyen ajan kuluessa. Sairauksien ennaltaehkäisy on tärkeää ja se on kaiken lisäksi halvinta yhteiskunnalle.

Vaikka SOTE on julkistettu valmistuneeksi, niin paljon on vielä siinä tehtävää. Rahoituksen yksityiskohtainen tarkastelu puuttuu kokonaan. Mikä on KELA:n rooli? Ikävintä on se, että uusi SOTE ei tarjoa kovinkaan paljoa Kuopion perhetragedioiden ehkäisyyn.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: SOTE, sosiaalitoimi, terveys, ennaltaehkäisy