Blogikirjoituksia

Vapaaehtoisia tarvitaan hyvään yhteiskuntaan

Lauantai 20.12.2014 - Pirkko Jartti

Vapaaehtoistoiminnan tärkeyttä on tapana kertoa juhlapuheissa. Käytännön arjessa suhde vapaaehtoisten talkoolaisten ja virkamiesten välillä on monimutkainen.

Olennaista vapaaehtoistoiminnassa on halu auttaa toista ihmistä ja olla mukana toiminnassa. Vapaaehtoistoiminta tuottaa iloa ja hyvää mieltä mukana oleville.

Monet järjestöt ja toivottavasti kaikki kunnat osaavat vapaaehtoistoiminnan ja erilaisten tapahtumien pelisäännöt. Ongelmia tulee, kun innostus johtaa harkinnan puutteeseen. Se ei ole holhoamista eikä tarpeetonta sääntelyä. Neuvoja saa, kunhan kysyy.

Vastuukysymykset pitää sopia ensin. Kuka on vakuuttanut kenet ja kenen vastuuvakuutus korvaa mitäkin. Nilkka voi nyrjähtää, kauha voi osua päähän jne. Hyvät järjestäjät tekevät tarvittaessa turvallisuussuunnitelman.

Vapaaehtoistoiminnan tai minkä tahansa tapahtuman järjestäjä huolehtii niin luvista kuin tarpeellisesta koulutuksesta ajoissa.

Jos asiaan liittyy alaikäisiä, tarvitaan tuore rikostaustaote myös vapaaehtoistoiminnassa samoin kuin oppilaitoksissa työskennellessä. Sen saa oikeushallinnon asiointipalvelusta.

Elintarvikkeiden ja ruoan kanssa toimittaessa kysytään hygieniapassia. Sen idea on varmistaa osaltaan elintarvikkeiden turvallisuus. Oluttelttaa ajateltaessa on löydyttävä ainakin anniskelupassin omaava henkilö.

Poliisin myöntämän järjestyksenvalvojan kortin haltijoita tarvitaan yleisötapahtumissa. Ensiapukoulutuksen saaneita henkilöitä tarvitaan ja omat päivitetyt ensiaputaidot ovat jokaiselle hyvä asia. Sydänkohtaus voi yllättää kenet vain.

Iloista tapahtumaa innostuksella järjestävien on hyvä muistaa, että sekä koulutuksiin että lupiin on ymmärrettävät syyt. Valitettavasti iso osa on näistä määräyksistä tullut varsin ikävien tapahtumien seurauksena.

Vapaaehtoistyöhön kuuluvat oleellisena osana eettiset periaatteet kaikkien osalta.

Vapaaehtoisten osallistuminen on hyväksyttävä työyhteisössä ja myöskin tiedettävä sen rajat ja toimintatavat. Vasta silloin pystytään tekemään asioita yhdessä.

Ennen kuin rupeaa järjestämään tapahtumaa, kannattaa olla itse mukana vapaaehtoistoiminnassa. Vaihtoehtoja on tarjolla paljon.

Viranomaisten kanssa vakiintunut ja hyvin toimivaa vapaaehtoistoimintaa löytyy Vapaaehtoisten pelastuspalvelusta ja Punaisen ristin vapaaehtoistoiminnasta.

Viranomaiset saavat nopeasti apuun etsijöitä ja isoihin tapahtumiin saadaan ensiaputaitoisia auttajia.

Mummon Kammari on merkittävä vapaaehtoistyön organisoija ikäihmisten parissa. Ensi- ja turvakodeissa ja monissa muissakin paikoissa vapaaehtoiset huolehtivat harrastustapahtumista ja vaikka vertaistukiryhmien vetämisestä.

Helpoin tapa osallistua on ojentaa käsi ja luovuttaa verta SPR:n veripalvelussa.

Politiikkaan osallistuminen on myös vapaaehtoistoimintaa. Yksikään puolue ei selviä ilman vapaaehtoistyöhön valmiita jäseniä, jotka haluavat rakentaa parempaa yhteiskuntaa.

Vapaaehtoisia ja heidän osallistumistaan tarvitaan. Osallistujille iso kiitos! Teidän ansiostanne tämä on parempi paikka elää. Kaikkia asioita kunta tai valtio ei voi järjestää omana työnään.

Poliitikkojen tehtävä on pitää huolta pelisäännöistä, jotka mahdollistavat vapaaehtoistyön. Ehkä uusien ideoiden keksiminen onnistuu parhaiten kysymällä vapaaehtoisilta itseltään.

1 kommentti . Avainsanat: kolmas sektori, SPR, talkootyö, vapaaehtoistyö, vanhukset