Blogikirjoituksia

Alempaa ja selkeämpää verotusta, kiitos!

Lauantai 7.2.2015 - Pirkko Jartti

Yksikään valtiovarainministeri mistään puolueesta ei helpolla luovu mistään verotuksesta. Taantuman ja rahapulan aikana kokonaisveroasteen alentaminen ei ole helppoa, vaikka Eduskunnan enemmistö sitä haluaisi. Se on silti tehtävä.

Kokonaisveroastetta on alennettava. Palkkaveroja ja moninkertaista yhtiöverotusta on alennettava. Samalla verojärjestelmää on yksinkertaistettava. Se on liian monimutkainen.

Joskus muinoin keräsimme lääkekuitteja, joita sitten laskimme yhteen ja niittasimme veroilmoitukseen. Verovirkailija teki tarkistuslaskennan. Nykyisin asia hoituu ilman kuitteja, useimmilta ihmisiltä perusvähennyksen osan. Yksinkertaista ja selkeää.

Verojen maksamisen tulisi olla helppoa ja ennakoitavaa. Poikkeustapaukset ja päällekkäiset vähennykset ovat suorastaan haitallisia.

Yle-vero mahdollisti pienemmän hinnan kuin tv-lupamaksu, koska vapaamatkustajia ei ole eikä maksupinnareita jahtaavaa valvontaa enää tarvita.

ALV-verovelvollisuuden alarajan nostaminen ja siihen liittyvän liukuman rajan nostaminen auttaisi pienempiä yrittäjiä. Perintöveron alarajan nostaminen yksinkertaistasi pienempien perintöjen saajien verotusta. 

Ruoan arvonlisäveron alennus ei alentanut ruoan hintaa ja eikä vähentänyt köyhyyttä. Jos verotuksen avulla halutaan jakaa tukia, niin se on mietittävä etukäteen teholtaan ja vaikutuksiltaan myös koko verotuksen osalta.

Ylipäätään verotuksen valmistelussa on oltava huolellinen! Verotus vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja sitä on tarkasteltava kokonaisuutena. Siihen me poliitikot tarvitsemme virkamiesten erikoisosaamista.

Kelan takuueläke on ollut hyvä asia. Samalla monet pienituloisimmat eläkeläiset pääsivät eroon kunnan toimeentulotuesta ja siihen liittyvästä hallinnoimisesta ja valvonnasta.

Yhteisöverojen alentaminen piristi talouskasvua, onneksi. Naapurimaidemme kesken on menossa kilpailu yhteisöverojen tasossa. Joka tapauksessa asiakkaat maksavat myös yhteisöveron. Osinkotulojen verotus ei muuttunut juuri ollenkaan. Toiveena oli kannustaa yrityksiä kasvattamaan omia pääomiaan. Nykyisin jo tiedetään, että yritysverouudistus ei kasvattanut tuloeroja.

Yritysverotuksessa halutaan verotulojen lisäksi sitä, että yritysten kannattaa kasvaa ja samalla työllistää ihmisiä. Verotuksen tulisi olla myös ennakoivaa ja johdonmukaista.

Selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen koskee myös verovähennyksiä ja tulonsiirtoja. Se mahdollistaa hyödyn siirtymisen sinne, minne se on tarkoitettu.

Yritysten hallinnollisten velvoitteiden vähentäminen ei ole vielä onnistunut, vaikka siitäkin on varsin laaja yksimielisyys. Milloin raportoinnissa onnistuisi yksi ilmoitus, joka menee kerralla usemmalle viranomaiselle? Kunnan ja valtion tarvitsemien ilmoitusten yhdistäminen lienee mahdotonta.

Melua paremmista tietojärjestelmistä on pidettävä aina, kun puhutaan hallinnosta. Liian paljon turhaa työtä tehdään, kun tietoja joudutaan siirtämään käsin järjestelmästä toiseen. Liian paljon menee aikaa hukkaan huonojen käyttöliittymien ja kehnon käyttöosaamisen takia.

Kokonaisveroasteen alentaminen ei ole helppoa. Se koskee meitä tavalla tai toisella. Siihen liittyvät valtion ja kuntien leikkaukset koskevat niin elinkeinoelämää kuin tulonsiirtoja. Itsestään selvää on, että se on voitava tehdä huonontamatta kaikkien pienituloisimpien asemaa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: verotus, puolue, vero, yritysvero, perintövero, kokonaisveroaste, taantuma, tietojärjestelmät